linked-in-logo
linked-in-photo

Oracle Forms → Java. Automatycznie.

Oracle Forms

Ewolucja przez ponad 25 lat

reforms-kid1991
arrow-right
reforms-old2016

Przepisywanie systemu
np. w Javie/ADF od podstaw

reforms-mustache
arrow-second-type

brak wsparcia OF

reforms-young

Automatyczna migracja przy pomocyReforms_logo do Javy

top-to-bottom-linetop-to-bottom-linetop-to-bottom-line
Reforms_logo

Względem przepisania systemu od podstaw:

moon

Około 25%
potrzebnego

money

Mniej niż 40% kosztu

banana

Redukcja ryzyka błędów o ponad 70%

Dołącz do sieci dostawców rozwiązań IT, którzy migrują swoje produkty z Oracle Forms do Javy.

Partner network

Software LifeCycle

lifecycle-infographiclifecycle-infographic

- Good ROI
- Fast results
- Great time to market
- Just works
- Flexible

- Not cost effective to manage
- Threat to business continuity
- End of support is near
- Security issues
- Compatibility issues

Spring

SummerMillions of work hours invested

Fall

Adam Wojtkowski – Dyrektor Generalny Oracle Polska o Re_forms21

news-logo

(...) Re_Forms21 umożliwia łatwą migrację aplikacji napisanych w Oracle Forms do modelu Java w sposób zautomatyzowany.

Zobacz cały list

Zakres pracy

  • W ramach migracji zostało skonwertowanych 220 formatek
  • Ponad 80% formatek
    “znacząco skomplikowane”
  • Optymalizacja - minimalizacja liczby zapytań do bazy danych
dyszel-right
Reforms_logo
dyszel-right

Rezultat (w ocenie TMPL)

  • Znaczna redukcja kosztu utrzymania systemu
  • Rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo danych
  • Lepsze wsparcie działalności operacyjnej firmy bez konieczności zmiany procedur i struktury aplikacji
block-illarrow-ill
oracle-illgrey-linerod-illrod-illblue-linereforms-ill

Proces migracji

Wiemy, że utrzymanie ciągłości działania jest kluczowe. Proces migracji do Re_Forms jest etapowy i pozwala na wsteczne przełączenie się na Oracle Forms na tej samej bazie danych.

Przed i po migracji

Sprawdzona automatyczna migracja nietrywialnych formatek

screen
screen

Interfejs użytkownika identyczny lub zupełnie nowy (np. wsparcie dla mobile)

Techniczne aspekty rozwiązania

Re_Forms to migracja do nowoczesnej architektury trójwarstwowej opartej na platformie Java

Warstwa interfejsu użytkownika - Vaadin i HTML5

Warstwa aplikacji – Java Servlet i Spring jako kontener aplikacji

Warstwa bazy danych – baza Oracle i procedury składowane PL/SQL

Zestaw bibliotek Java odwzorowujących działanie komponentów Oracle Forms

Serwer potrafiący uruchomić Java Servlet (np. WebLogic)

Automatyczny migrator formatek Oracle Forms do formularzy Vaadin

arrowarrow
arrow
Reforms_logo
arrowarrow

Logika biznesowa zawarta w triggerach na formatkach jest przenoszona ze wsparciem automatycznym według określonego schematu

Logika zawarta w procedurach składowanych PL/SQL bazy danych pozostaje niezmieniona

Partner network

Cloud Re_Forms

Dzięki zmigrowaniu technologii Oracle Forms do nowoczesnej technologii Java, nowa aplikacja może być uruchomiona w środowisku Cloud co pozwala uzyskać dodatkowe zalety:

money

brak kosztów zakupu infrastruktury sprzętowej

key

praktycznie nielimitowane możliwości rozbudowy i skalowania

cloud

instancje zapasowe serwerów aplikacji i bazy danych zapewnianie przez operatora usługi Cloud

block

automatyczny backup i odtwarzanie z backupu w razie awarii

chain

możliwość uruchomienia w modelu hybrydowym – warstwa aplikacji w modelu Cloud, baza danych w modelu on-premises

Porozmawiajmy o Migracji

contact-person

Piotr Niedźwiecki

Dyrektor Działu Rozwiązań Biznesowych

+48 668 221 322
solutions@7bulls.com

7bulls logo
7bulls.com Sp. z o.o.
al. Szucha 8, 00‑582 Warszawa
tel.
+48 22 583 10 60

Pracowaliśmy m.in. dla takich firm jak:

ConforamaEmpikToyotamBankCrediteAgricoleOrangeRaboBankCyfrowy Polsat