linked-in-logo
linked-in-photo

Oracle Forms → Java. Automatycznie.

Oracle Forms

Ewolucja przez ponad 25 lat

reforms-kid1991
arrow-right
reforms-old2016

Przepisywanie systemu
np. w Javie/ADF od podstaw

reforms-mustache
arrow-second-type

brak wsparcia OF

reforms-young

Automatyczna migracja przy pomocyReforms_logo do Javy

top-to-bottom-linetop-to-bottom-linetop-to-bottom-line
Reforms_logo

Względem przepisania systemu od podstaw:

moon

Około 25%
potrzebnego

money

Mniej niż 40% kosztu

banana

Redukcja ryzyka błędów o ponad 70%

Ile to będzie wszystko kosztować?
Liczba formatek (plików FMB)
Liczba menu (plików MMB)
Liczba bibliotek (plików PLD)
Liczba bibliotek komponentów (plików OLB)
Liczba raportów (plików RDF)
Wersja używanych Oracle Forms
Prawie gotowe
Imię
Firma
Email
Something went wrong, please try again later.
5,120
Zmigrowanych obiektów
15,747,230
Zmigrowanych linii kodu

Help your clients move from Oracle Forms to Java.

Join Reforms Partner Network.

Partner Network

Software LifeCycle

lifecycle-infographiclifecycle-infographic

- Good ROI
- Fast results
- Great time to market
- Just works
- Flexible

- Not cost effective to manage
- Threat to business continuity
- End of support is near
- Security issues
- Compatibility issues

Spring

SummerMillions of work hours invested

Fall

Adam Wojtkowski – Dyrektor Generalny Oracle Polska o Re_forms21

news-logo

(...) Re_Forms21 umożliwia łatwą migrację aplikacji napisanych w Oracle Forms do modelu Java w sposób zautomatyzowany.

Zobacz cały list

Zakres pracy

  • W ramach migracji zostało skonwertowanych 220 formatek
  • Ponad 80% formatek
    “znacząco skomplikowane”
  • Optymalizacja - minimalizacja liczby zapytań do bazy danych
dyszel-right
Reforms_logo
dyszel-right

Rezultat (w ocenie TMPL)

  • Znaczna redukcja kosztu utrzymania systemu
  • Rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo danych
  • Lepsze wsparcie działalności operacyjnej firmy bez konieczności zmiany procedur i struktury aplikacji
block-illarrow-ill
oracle-illgrey-linerod-illrod-illblue-linereforms-ill

Proces migracji

Wiemy, że utrzymanie ciągłości działania jest kluczowe. Proces migracji do Re_Forms jest etapowy i pozwala na wsteczne przełączenie się na Oracle Forms na tej samej bazie danych.

Przed i po migracji

Sprawdzona automatyczna migracja nietrywialnych formatek

screen
screen

Interfejs użytkownika identyczny lub zupełnie nowy (np. wsparcie dla mobile)

Techniczne aspekty rozwiązania

Re_Forms to migracja do nowoczesnej architektury trójwarstwowej opartej na platformie Java

Warstwa interfejsu użytkownika - Vaadin i HTML5

Warstwa aplikacji – Java Servlet i Spring jako kontener aplikacji

Warstwa bazy danych – baza Oracle i procedury składowane PL/SQL

Zestaw bibliotek Java odwzorowujących działanie komponentów Oracle Forms

Serwer potrafiący uruchomić Java Servlet (np. WebLogic)

Automatyczny migrator formatek Oracle Forms do formularzy Vaadin

arrowarrow
arrow
Reforms_logo
arrowarrow

Logika biznesowa zawarta w triggerach na formatkach jest przenoszona ze wsparciem automatycznym według określonego schematu

Logika zawarta w procedurach składowanych PL/SQL bazy danych pozostaje niezmieniona

Cloud Re_Forms

Dzięki zmigrowaniu technologii Oracle Forms do nowoczesnej technologii Java, nowa aplikacja może być uruchomiona w środowisku Cloud co pozwala uzyskać dodatkowe zalety:

money

brak kosztów zakupu infrastruktury sprzętowej

key

praktycznie nielimitowane możliwości rozbudowy i skalowania

cloud

instancje zapasowe serwerów aplikacji i bazy danych zapewnianie przez operatora usługi Cloud

block

automatyczny backup i odtwarzanie z backupu w razie awarii

chain

możliwość uruchomienia w modelu hybrydowym – warstwa aplikacji w modelu Cloud, baza danych w modelu on-premises

Reference Partner: Migration. USA, Canada & France

RENAPS is a Oracle focused IT & Technology solution provider leading Reforms_21 projects in US, Canada & France.

Global business development

contact-person

Alejandro Cavaliere

New Business Director

+34 664 817 870
alex.cavaliere@7bulls.com

7bulls.com is a software research and development center, the crerators of Reforms_21

www.7bulls.com

Headquarters & IPR

contact-person

Piotr Niedźwiecki

Business Solutions Director

+48 668 221 322
solutions@7bulls.com

7bulls.com is a software research and development center, the crerators of Reforms_21

www.7bulls.com
7bulls logo
7bulls.com Sp. z o.o.
al. Szucha 8, 00‑582 Warszawa
tel.
+48 22 583 10 60

Pracowaliśmy m.in. dla takich firm jak:

ConforamaEmpikToyotamBankCrediteAgricoleOrangeRaboBankCyfrowy Polsat
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaNarodowe Centrum Badań i RozwojuUnia Europejska